სამედიცინო საშუალებები

სამედიცინო, სამკურნალო და უსაფრთხოების საშუალებები, სახის დამცავი ნიღბის, პირდბადისა და სადეზინფექციო ხსნარების ჩათვლით.