ცხრილი სია
iPhone 6S

1,159.00 ლარი

iPhone 7

1,639.00 ლარი

iPhone X

2,899.00 ლარი

iPhone 8

2,149.00 ლარი