კონტაქტი

ჩვენი საკონტაქტო მონაცემებია:

  • eMail: mobiageorgia@gmail.com
  • Facebook:

მომხმარებელთა გაზრდილი ინტერესიდან გამომდინარე, ფიზიკურად ვერ ვახერხებთ ყველა კითხვაზე ოპერატიული პასუხის გაცემას, გთხოვთ თქვენც გაგებით მოეკიდოთ ჩვენს მდგომარეობას.